Η παράδοση στην υπηρεσία της ανάπτυξης

Σπάνια βιοποικιλότητα, παράδοση αιώνων και κτηνοτρόφοι µε µεράκι, εξασφαλίζουν τεράστια αναπτυξιακά αποθέµατα για την περαιτέρω ενδυνάµωση της εγχώριας παραγωγής στον τοµέα των τυροκοµικών προϊόντων. Η Ελλάδα διαθέτει ήδη µικρούς θησαυρούς στα τυριά, οι οποίοι χαίρουν ιδιαίτερης εκτίµησης στην παγκόσµια αγορά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Agrenda.

84adb213b4c68b1669485976908d8e72

Η συμβολαιακή της Πειραιώς θύλακας των «θυσαυρών» της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας.

Με καταγεγραµµένα σε διαδικασία παραγωγής περισσότερα από 70 είδη τυριών και µε 21 εξ αυτών αναγνωρισµένα ως Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης, η χώρα έχει προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκή δύναµη στον συγκεκριµένο κλάδο, προσπάθεια στην οποία συνδράµει τα τελευταία χρόνια και το πρόγραµµα Συµβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που εφαρµόζει µε συνέπεια η Τράπεζα Πειραιώς.

Άλλωστε, η Ελλάδα έχει παράδοση στην αιγοπροβατοτροφία εδώ και κάποιους αιώνες. Οι µικρές τοπικές οικογενειακές µονάδες, που ακολουθούν τις παραδόσεις αιώνων για την παρασκευή λευκών και κίτρινων τυριών, διατηρούν τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά των τυροκοµικών προϊόντων. Η υπεροχή των ελληνικών τυριών έναντι άλλων συγγενών προϊόντων που παρασκευάζονται σε άλλες χώρες και περιοχές είναι προφανής.

Με γέννηµα της εγχώριας αιγοπροβατοτροφίας, τα παραδοσιακά ελληνικά τυριά, οι κτηνοτρόφοι της χώρας αντεπιτίθενται στην οικονοµική κρίση. Η φέτα, το κασέρι, η γραβιέρα και η κεφαλογραβιέρα είναι τα ελληνικά τυριά που κατακτούν τις αγορές και των πέντε Ηπείρων.

Περισσότερες από 250.000 ελληνικές οικογένειες απασχολούνται µε την αιγοπροβατοτροφία, µε το αιγοπρόβειο γάλα να αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% της συνολικής παραγωγής. Σύµφωνα µε στοιχεία από τον Ελληνικό Οργανισµό Γάλακτος (ΕΛΟΓΑΚ) και το Σύνδεσµο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, οι 41.618 κτηνοτρόφοι πρόβειου και γίδινου γάλακτος το 2015 έδωσαν 547.685 τόνους και 129.596 τόνους αντίστοιχα. Οι 3.246 κτηνοτρόφοι αγελαδινού γάλακτος το 2015 έδωσαν 602.614 τόνους.

Ο κτηνοτροφικός κλάδος στην Ελλάδα στηρίζεται κυρίως στην αιγοπροβατοτροφία  λόγω των εδαφοκλιµατικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα, καθώς τα εδάφη είναι ορεινά, σε ποσοστό περίπου 80%. Το 85% δε της παραγωγής σε τυρί και γάλα προέρχεται από αιγοπρόβειο.

Τέλος, στις αιγοπροβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µείωση του κόστους των αγοραζόµενων ζωοτροφών, ενώ αυξήθηκαν οι δαπάνες που σχετίζονται µε την παραγωγή ζωοτροφών από την ίδια την εκµετάλλευση. Οι κτηνοτρόφοι, συνεπώς, παρουσιάζουν µια αλλαγή στις δραστηριότητές τους, εµπλουτίζοντάς τες µε την παραγωγή ζωοτροφών, στρατηγική που µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά την οικονοµική τους βιωσιµότητα.

26-31-aigoprovatotrofia

Με 21 αναγνωρισμένα ΠΟΠ τυριά δυνατό το εξαγωγικό προφίλ της Ελλάδας

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 1.350 καταχωρηµένα προϊόντα στο Ευρωπαϊκό Μητρώο προστατευόµενων ονοµασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων. Περισσότερα από 180 είναι τυριά. Συνολικά, οι ειδικοί εκτιµούν ότι στην Ελλάδα παράγονται πάνω από 70 είδη τυριών, αν και πολλά από αυτά δεν µπορεί να τα βρει κανείς παρά µόνο στον τόπο παραγωγής τους.

Με 21 αναγνωρισµένα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) τυριά η Ελλάδα έρχεται τέταρτη στην Ευρωπαϊκή Ενωση, µε την Ιταλία (48 κατοχυρώσεις), τη Γαλλία (45) και την Ισπανία (26) να κατέχουν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση, αντίστοιχα. Ακολουθούν το Ηνωµένο Βασίλειο (τσένταρ, µπλου στίλτον, κλπ), η Γερµανία (εµεντάλερ, κλπ), η Ολλανδία (γκούντα, ένταµ, κλπ) και άλλες χώρες που συµµετέχουν µε λιγότερες κατοχυρωµένες ονοµασίες.

Σύµφωνα µε έρευνα της ICAP, η παραγωγή των τυροκοµικών προϊόντων ΠΟΠ, από τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις, τα τελευταία έτη παρουσιάζει µείωση.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν  ότι η παραγωγή µειώθηκε κατά 8,3%  το 2011 και 7,2% το 2012 (συνολική παραγωγή 95.434 τόνοι). Την πενταετία 2008-2012, η συµµετοχή των ΠΟΠ προϊόντων στη συνολική εγχώρια βιοµηχανική παραγωγή τυροκοµικών ανέρχονταν σε ποσοστό περίπου 55%, σε σχέση µε τα υπόλοιπα τυροκοµικά. Το 2012 παρατηρείται µια έντονη µεταστροφή µε τη συµµετοχή των ΠΟΠ προϊόντων να µειώνεται στο 49%. Η µείωση αυτή κυρίως οφείλεται στην αύξηση του κόστους των παραγωγών γάλακτος (τιµές ζωοτροφών κτλ), η οποία είχε σαν συνέπεια να οδηγήσει πολλούς κτηνοτρόφους στη µείωση της παραγωγής γάλακτος, µε αποτέλεσµα τη µειωµένη παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων (κυρίως φέτας).

∆υνατότητες προώθησης
Σττο µεταξύ, πρώτη στην κατηγορία των ΠΟΠ η φέτα, µε ποσοστό 90%. Από τα κίτρινα τυριά, ξεχωρίζει το κασέρι, καθώς κατέχει τη δεύτερη θέση µεταξύ των ελληνικών ΠΟΠ τυριών µε ποσοστό 2,7% ή 2.552 τόνους. Ακολουθεί η κεφαλογραβιέρα µε 2,6% ή 2.439 τόνους.

Η ένταξη των τυριών στο σύστηµα ποιότητας ΠΟΠ-ΠΓΕ είναι σηµαντικός παράγοντας για τον παραγωγό, καθώς του δίνει περαιτέρω δυνατότητες προώθησης των προϊόντων του στην αγορά. Αλλωστε, η νέα καταναλωτική τάση είναι πιστοποιηµένα, ποιοτικά προϊόντα, υψηλής διατροφικής αξίας. Στοιχεία, τα οποία διαθέτουν στο έπακρο τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ προϊόντα.

Μείωση του δείκτη εισοδήµατος και κερδοφορίας των αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία του ευρωπαϊκού ∆ικτύου Γεωργικής Λογιστικής, παρατηρείται µείωση του δείκτη εισοδήµατος και κερδοφορίας των αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Όπως προκύπτει, η παραγωγή κρέατος παρέµεινε σταθερή, αλλά η συµβολή του γάλακτος στα µεγέθη του κλάδου παρουσίασε σηµαντική µείωση. Επιπλέον, η µεγάλη οικονοµική κρίση συνέβαλε στη συρρίκνωση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας και σε αλλαγές µέσα σ’ αυτόν τον τύπο εκµεταλλεύσεωνν στις οποίες το µεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγικών δαπανών του κλάδου καταλαµβάνει το αναλώσιµο κεφάλαιο και πιο συγκεκριµένα το κόστος των ζωοτροφών.

Έχουν επωφεληθεί  πάνω από 20.000 παραγωγοί της χώρας

Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της ελληνικής κτηνοτροφίας, έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή µεγάλου αριθµού προϊόντων ΠΟΠ και αυθεντικών προϊόντων, που αναγνωρίζονται, διακρίνονται και διαφηµίζουν τη χώρα στις αγορές του κόσµου. Στα πλαίσια του προγράµµατος Συµβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που υλοποιεί τα τελευταία τρία χρόνια η Τράπεζα Πειραιώς, συνεργάζεται µε περισσότερες από 20 επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς, που παραλαµβάνουν γάλα από τοπικούς παραγωγούς και παράγουν εξαιρετικής ποιότητας πιστοποιηµένα τυροκοµικά προϊόντα.

Πίστωση σε δύο επίπεδα
Συγκεκριµένα, µέσα από το Πρόγραµµα της Συµβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας η Τράπεζα χορηγεί πίστωση σε δύο επίπεδα:
1) Στον αγοραστή του προϊόντος, δηλαδή τη µεταποιητική-εµπορική επιχείρηση ή τον αγροτικό συνεταιρισµό, εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης προκειµένου να αγοράσει την πρώτη ύλη από τους κτηνοτρόφους, όταν του παραδώσουν την παραγωγή τους.

2) Στους κτηνοτρόφους που θα συνάψουν συµβόλαιο µε την παραπάνω µεταποιητική-εµπορική επιχείρηση ή τον αγροτικό συνεταιρισµό, εγκρίνεται πίστωση µε χρήση της κάρτα συµβολαιακής για την κάλυψη σηµαντικού µέρους του κόστους λειτουργίας της εκµετάλλευσής τους.

Ειδικότερα, οι ανάγκες που µπορούν να καλύψουν οι παραγωγοί κάνοντας χρήση της κάρτας τους, αφορούν σε ανάγκες εκτροφής του ζωικού τους πληθυσµού, σε αγορά κτηνιατρικών φαρµάκων αλλά και σε εξόφληση των ασφαλιστικών τους εισφορών (ΕΛΓΑ & ΟΓΑ) στην έκδοση εργοσήµου κ.ά.

Στόχος η παραγωγή προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία
Για την Τράπεζα, η στήριξη της αγροτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης είναι στρατηγική επιλογή καθώς πιστεύει στην αύξηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, εστιάζοντας στον εξορθολογισµό της αγροδιατροφικής αλυσίδας, στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και στην αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος.

Για το λόγο αυτό χρηµατοδοτεί τον αγροτικό τοµέα µε στόχο τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής, την ανάπτυξη της µεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, την προώθηση της καινοτοµίας, τη διευκόλυνση της αναγνωρισιµότητας και των εξαγωγών των αγροτικών προιόντων. Απώτερος σκοπός είναι η παραγωγή προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη αξία, διεθνώς ανταγωνιστικών από σύγχρονες και βιώσιµες σε βάθος χρόνου γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

Χρηµατοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ
Στα τρία χρόνια υλοποίησης του Προγράµµατος Συµβολαιακής Γεωργίας Κτηνοτροφίας, της τράπεζας Πειραιώς τα αποτελέσµατα είναι θεαµατικά. Περισσότεροι από 20.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα, από τη Θράκη µέχρι και την Κρήτη και περισσότερες από 220 επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισµοί επωφελήθηκαν από το Πρόγραµµα, µε χρηµατοδοτήσεις που ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των εξαγωγών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη Συµβολαιακή ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ, µε περισσότερα από 57 προϊόντα που ταξιδεύουν σε 75 χώρες εισφέροντας πολύτιµο συνάλλαγµα στη χώρα µας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close