Υπουργείο Παιδείας: Οι ΑΛΛΑΓΕΣ σε Λύκειο, Πανελλαδικές, ΑΕΙ & ΤΕΙ

Η εισαγωγή στα ΑΕΙ με τον βαθμό απολυτηρίου και η κατάργηση του σημερινού τρόπου εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, οι αλλαγές στο Λύκειο, θέματα διοίκησης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., αλλά και ακαδημαϊκά ζητήματα, όπως η ελεύθερη πρόσβαση στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, παρουσιάστηκαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  & Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου, στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξη Τύπου, που παρέθεσε, στα διαπιστευμένα ΜΜΕ του Υπουργείου.«Η πολιτική που ακολουθούμε είναι: ενισχύουμε και βελτιώνουμε ότι έχει ήδη γίνει (γενίκευση ολοήμερου Δημοτικού, ορθολογισμός προγραμμάτων στο Γυμνάσιο, εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες, μαθητεία στα ΕΠΑΛ κτλ.) και προχωράμε σε νέες πρωτοβουλίες.

Σε μία εβδομάδα αναρτάται στη Διαβούλευση το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σειρά τώρα έχει το Λύκειο.

Η αρχιτεκτονική του μεταρρυθμιστικού σχεδίου που επεξεργαζόμαστε από τον Νοέμβριο και θα ανακοινωθεί στο τέλος Ιουνίου με ορίζοντα υλοποίησης την επόμενη τριετία έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. Να ανασυγκροτηθούν οι τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου που προοδευτικά έχουν ακυρωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα είναι σαν να μην υπάρχουν και σίγουρα δεν επιτελούν κανένα εκπαιδευτικό παιδαγωγικό ρόλο. Η (ανα)συγκρότηση του Λυκείου θα γίνει με την ριζική μείωση μαθημάτων, περισσότερες ώρες ανά μάθημα, περισσότερες επιλογές μαθημάτων.
 2. Αυτό θα οδηγήσει σιγά – σιγά σε μία κανονικοποίηση της σημερινής κατάστασης του Λυκείου αναβαθμίζοντας την σημασία του Απολυτηρίου που σήμερα είναι ένα «χαρτί» χωρίς καμία ουσία.
 3. Στόχος η εισαγωγή στα ΑΕΙ με τον βαθμό απολυτηρίου και, άρα, κατάργηση του σημερινού τρόπου εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.
 4. Δημιουργία ενός πιο ευέλικτου πρώτου έτους στα ΑΕΙ.
 5. Δημιουργία διετών δομών που θα δίνουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών υπό τη σκέπη των ΑΕΙ και στις οποίες θα έχουν προνομιακή πρόσβαση οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ»,

τόνισε συγκεκριμένα ο Υπουργός, για να προσθέσει:

«Για την πραγματοποίηση όλων των παραπάνω έχουν δημιουργηθεί:

 • Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και Ανθρώπινου Δυναμικού (συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο με συμμετοχή εκπαιδευτικών και παραγωγικών φορέων).
 • Η Επιτροπή για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης (δεν υπήρξε καμία συστηματική μελέτη για τα οικονομικά της εκπαίδευσης από συστάσεως Ελληνικού Κράτους). Συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο και τα πρώτα πορίσματα αναμένονται τον Ιούνιο. Πρώτος στόχος να καθοριστούν οι ανελαστικές ανάγκες των εκπαιδευτικών θεσμών ώστε να μπορεί η “ψαλίδα” να κλείσει σε τρία χρόνια.
 • Τα Περιφερειακά Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που θα συγκροτηθούν τον Μάιο (βλέπε παρακάτω) όπου θεσμικά θα συνυπάρχουν τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα μαζί με τα επιμελητήρια της Περιφέρειας για να διαμορφώσουν αναπτυξιακές προτάσεις)».

 

Νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου – το οποίο σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας θα αναρτηθεί άμεσα προς διαβούλευση – τόνισε πως,

 • απαντά στις προκλήσεις του διεθνούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος,
 • διασφαλίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας,
 • επιβεβαιώνει το δημόσιο χαρακτήρα των ΑΕΙ και την ανάγκη κοινωνικής συναίνεσης και εργασιακής ασφάλειας όσων τα υπηρετούν,
 • εξασφαλίζει όρους ελεύθερης πρόσβασης σε αυτά ανεξαρτήτως των κοινωνικών ανισοτήτων,
 • συνδέει τη λειτουργία των ΑΕΙ με τις τοπικές κοινωνίες και τις περιφερειακές ανάγκες,
 • διευρύνει το πλαίσιο κοινωνικής λογοδοσίας και διαφάνειας των ΑΕΙ και, το κυριότερο, σέβεται το ακαδημαϊκό κεκτημένο του ευρωπαϊκού universitas,

για να συμπληρώσει:

«Η φιλοσοφία που διέπει το παρόν νομοσχέδιο έχει παρουσιαστεί και συζητηθεί με τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και τους Προέδρους των Τ.Ε.Ι. To νομοσχέδιο αντανακλά την εμπιστοσύνη της πολιτείας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτό γίνεται μέσω των προβλέψεων που,

 • αποκαθιστούν τον ακαδημαϊσμό στα ιδρύματα,
 • δίνουν μια νέα πνοή δημοκρατικής λειτουργίας στα ιδρύματα,
 • παρέχουν το πλαίσιο δημιουργίας ευρύτατων συναινέσεων στη διοίκηση των ΑΕΙ,
 • διευρύνουν, όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία της χώρας, την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ,
 • δημιουργούν θεσμούς μέσω των οποίων συλλογικά η ακαδημαϊκή κοινότητα θα προωθήσει στην πράξη τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας,
 • περιορίζουν την γραφειοκρατία,
 • δίνουν δυνατότητες για διεύρυνση και διεθνοποίηση των προπτυχιακών σπουδών,
 • προωθούν τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και των διδακτορικών σπουδών».

 

Διοίκηση Ιδρυμάτων

Σύμφωνα με τον Υπουργό,

 • Στη Σύγκλητο θα συμμετέχουν οι Πρόεδροι όλων των Τμημάτων και ταυτόχρονα θα θεσμοθετηθεί το Πρυτανικό Συμβούλιο για την διευκόλυνση της καθημερινής διοίκησης των Α.Ε.Ι.
 • Στις λειτουργίες διοίκησης και αντιπροσώπευσης, η αποτελεσματικότητα της διοίκησης θα ενισχυθεί σημαντικά μέσω της εκλογής των Αντιπρυτάνεων και μάλιστα σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από του Πρυτάνεις και με μονοσταυρία. «Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευρύνεται στο μέγιστο η δημοκρατική νομιμοποίηση όλων των διοικούντων και ενισχύεται η δυνατότητα των μελών Δ.Ε.Π. που θέλουν να προσφέρουν χωρίς να δεσμεύονται από τη συγκρότηση της όποιας ομάδας ταυτόσημων απόψεων. Το βασικότερο όλων είναι ότι ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της διοίκησης καθώς αυτή βασίζεται στην ύπαρξη ενός Πρυτανικού Συμβουλίου που αντανακλά τους ευρύτατα δυνατούς όρους κοινωνικής συναίνεσης», τόνισε.
 • Στα συλλογικά όργανα θα δοθεί θεσμικά λόγος στους φοιτητές και θα επανέλθει η φοιτητική συμμετοχή στους Τομείς, τα Τμήματα και τη Σύγκλητο. «Οι φοιτητές δεν θα συμμετάσχουν στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων (Πρόεδρος, Κοσμήτορας, Πρύτανης, Αντιπρύτανης)», διευκρίνισε.
 • Αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι. και συγκεκριμένα: α) Η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων των καθηγητών Τ.Ε.Ι. θα διενεργείται εξ ολοκλήρου από τα οικεία ιδρύματα, με εξαίρεση τη διαδικασία για τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης, όπως εφαρμόζεται ήδη για τα πανεπιστήμια.  β) Οι άδειες απουσίας των καθηγητών των Α.Ε.Ι. να χορηγούνται αποκλειστικά από τον οικείο Πρύτανη / Πρόεδρο Τ.Ε.Ι., ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών απουσίας. γ) Για την απόκλιση από το υποχρεωτικό ωράριο των καθηγητών που παράλληλα συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων, να εκδίδεται απόφαση από τον οικείο Πρύτανη / Πρόεδρο Τ.Ε.Ι. δ) Η αρμοδιότητα της σύστασης τομέων να περιέλθει στα Α.Ε.Ι.

 

Ακαδημαϊκά ζητήματα

Περνώντας στα αμιγώς ακαδημαϊκά ζητήματα, ο Υπουργός Παιδείας τόνισε πως, θα δοθεί για πρώτη φορά η δυνατότητα σε φοιτητές εφόσον το επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, επιπλέον των μαθημάτων του Τμήματος εισαγωγής τους, στο 25% των μαθημάτων ενός άλλου συνεργαζόμενου Τμήματος. «Η συνεργασία των Τμημάτων, στη βάση της συνάφειας των επιστημονικών αντικειμένων που θεραπεύουν, θα γίνεται μέσω συμφωνιών των Τμημάτων. Η επιτυχία στις εξετάσεις των μαθημάτων θα συνοδεύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το μέτρο αυτό διευρύνει τους ακαδημαϊκούς ορίζοντες των φοιτητών, και δίνει πρόσθετες ακαδημαϊκές δυνατότητες για όσους θέλουν να διευρύνουν τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα τους», παρατήρησε.

Για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο κ. Γαβρόγλου είπε:

«Τα Π.Μ.Σ. αποτελούν το πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενο κύκλο σπουδών που παρέχουν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.. Η ανάπτυξή τους την τελευταία δεκαπενταετία αποτελεί δείκτη των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Η ανυπαρξία ενός σταθερού και καθολικά αποδεκτού ακαδημαϊκού και νομοθετικού πλαισίου και οι αντιφάσεις που προέκυπταν από το συγκερασμό της ανάγκης ανάπτυξης των Π.Μ.Σ. αλλά και του δικαιώματος πρόσβασης των οικονομικά αδύναμων φοιτητών σε αυτά σε συνθήκες δημοσιονομικής δυσχέρειας, δημιούργησαν ένα εν πολλοίς άναρχο τοπίο. Υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια στη δομή, το επίπεδο και τη χρήση των πόρων των προγραμμάτων αυτών, αλλά και περιπτώσεις όπου καταφανώς η φοίτηση σε αυτά είναι παντελώς αδύνατη όχι μόνο σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές αλλά και φοιτητές με ένα μέσο εισόδημα.

τόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να περιγραφούν οι ακαδημαϊκοί όροι και οι λειτουργικές προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν υψηλής ποιότητας μεταπτυχιακές σπουδές. Ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση.

Η φιλοσοφία των προτεινόμενων διατάξεων στηρίζεται στην εμπιστοσύνη που πρέπει να διέπει τις σχέσεις της Πολιτείας με τα Α.Ε.Ι. με την ταυτόχρονη μέριμνα για την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της απρόσκοπτης πρόσβασης στο δημόσιο αγαθό της Παιδείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις προτεινόμενες διατάξεις ενισχύεται η αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., τα οποία έχουν την ευθύνη για την ίδρυση, τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ. Ταυτόχρονα, ο Υπουργός έχει δικαίωμα αναπομπής της απόφασης της Συγκλήτου περί ίδρυσης Π.Μ.Σ. αν διαπιστώσει: (α) ότι υπάρχει πρόδηλη δυσαναλογία μεταξύ των τελών φοίτησης και των παροχών προς τους φοιτητές, ή (β) ότι το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας, παραβιάζοντας τη γενική ελευθερία πρόσβασης στην παιδεία, ή (γ) ότι δεν είναι επαρκώς δικαιολογημένο το λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ. Επίσης στον Υπουργό παραμένει και η τελική απόφαση έγκρισης των διακρατικών Π.Μ.Σ.

Συνδεδεμένη με την αυτοδιοίκηση είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην διαχείριση των Π.Μ.Σ. Ετησίως θα δημοσιοποιείται, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα των Α.Ε.Ι., ο απολογισμός εσόδων – εξόδων κάθε Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. Επίσης, κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, τα Α.Ε.Ι. οφείλουν επίσης να δημοσιοποιήσουν τον απολογισμό για τα έτη 2012 έως 2016.

Στο ίδιο πνεύμα, η διασφάλιση της ποιότητας των Π.Μ.Σ. αναβαθμίζεται με εσωτερική και εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση. Η εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση πραγματοποιείται περιοδικά (παρακολούθηση ανά έτος και τελική αξιολόγηση ανά πενταετία) από Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), η οποία συγκροτείται με απόφαση της οικείας Κοσμητείας και αποτελείται από εννέα έως δέκα πέντε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι.  ή ερευνητές από Ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Οι αξιολογήσεις δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των ιδρυμάτων και κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. διασφαλίζεται ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Για τον λόγο αυτό ενισχύεται η ίδρυση δωρεάν Π.Μ.Σ., καθότι προσμετράται θετικά η λειτουργία τέτοιων Π.Μ.Σ. κατά τις επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα ενισχύεται η δωρεάν φοίτηση σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν τέλη φοίτησης, ορίζοντας ότι σε κάθε  Π.Μ.Σ. το 40% των φοιτητών  απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει οικονομικών κριτηρίων. Αν οι φοιτητές με χαμηλό εισόδημα υπερβαίνουν το 40%, το Υπουργείο θα εξετάζει τη δυνατότητα κάλυψης των τελών, με επιπλέον επιχορήγηση του ιδρύματος. Πέραν των ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής φοιτητή από τα τέλη φοίτησης με παροχή επικουρίας αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου στο ίδρυμα. Από την πλευρά τους, τα ιδρύματα καλούνται να καλύπτουν τις λειτουργικές τους ανάγκες πρωτίστως από τα λοιπά μέσα χρηματοδότησης και μόνο αν αυτά δεν επαρκούν μπορούν να επιβάλουν τέλη φοίτησης. Τα ιδρύματα στην απόφαση ίδρυσης Π.Μ.Σ. καλούνται να καταθέσουν ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυτού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο 1/3 των μελών Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος να αντιλέξει σε περίπτωση που θεωρεί ότι το οριζόμενο στην εισήγηση τέλος φοίτησης είναι υψηλό και αυτό δημιουργεί απαίτηση από την Σύγκλητο να αποφανθεί αιτιολογημένα επ’ αυτών των αντιρρήσεων.

Η ακαδημαϊκότητα των Π.Μ.Σ. διασφαλίζεται και με μια σειρά διατάξεων που σκοπό έχουν να συνδέσουν την λειτουργία των Π.Μ.Σ. με τις αντικειμενικές δυνατότητες των Τμημάτων για την λειτουργία υψηλή στάθμης Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με αυτό το σκεπτικό, ορίζεται ότι Π.Μ.Σ. οργανώνονται και λειτουργούν σε αυτοδύναμα τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου. Μη αυτοδύναμα τμήματα των Α.Ε.Ι. μπορούν να συμμετέχουν σε διατμηματικά ή διαιδρυματικά Π.Μ.Σ. μόνο σε συνεργασία με αυτοδύναμα τμήματα. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60% τουλάχιστον από τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος (και 80% σε περίπτωση διατμηματικού). Τέλος, διασφαλίζοντας την ουσία της έννοιας του δημόσιου λειτουργού της εκπαίδευσης, ορίζεται η προτεραιότητα της συμμετοχής αμισθί σε Π.Μ.Σ. έναντι της συμμετοχής επ’ αμοιβή. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι για να αμειφθεί μέλος Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., πρέπει να συμμετέχει αμισθί σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. και η αμοιβή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του».

«Προχωρώντας στον τρίτο κύκλο σπουδών, ο οποίος παρέχεται από αυτοδύναμα Τμήματα Πανεπιστημίων, ορίζονται διατάξεις που συστηματοποιούν την διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, τον ορισμό των επιβλεπόντων και των τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών, τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και την διαδικασία υποστήριξης της διατριβής.

Στην φιλοσοφία της ενίσχυσης του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας κρίνουμε ως ιδιαίτερα σημαντική την εισαγωγή διάταξης σύμφωνα με την οποία μπορεί να δοθεί από το Τμήμα εντολή επίβλεψης διδακτορικών διατριβών και σε μέλη Ε.Π. Τ.Ε.Ι. (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, και μόνιμους επίκουρους καθηγητές) ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, με την προϋπόθεση όλοι οι ανωτέρω να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η διάταξη αυτή θα αναβαθμίσει τις ακαδημαϊκές δυνατότητες των μελών Ε.Π. και των ερευνητών, δίνοντας στα Πανεπιστημιακά Τμήματα με τα οποία συνεργάζονται την δυνατότητα, την ευθύνη και την ηθική υποχρέωση να δώσουν επίσημο χαρακτήρα σε αυτό το οποίο σε μεγάλο βαθμό γίνεται σήμερα, δηλ. την άτυπη επίβλεψη επί της ουσίας υποψηφίων διδακτόρων», ολοκλήρωσε ο κ. Γαβρόγλου.

ΠΗΓΗ : epoli.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close