Η ΓΑΙΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ελλάδα,μιά μικρή κουκίδα στον πλανήτη Γη,μία μικρή χερσόνησος στο ΝΑ άκρο της Ευρώπης με έναν πληθυσμό που ποτέ δεν πέρασε τα 11.000.000.Και όμως αυτή η μικρή χώρα εδώ και χιλιάδες χρόνια είναι πάντα πρωταγωνίστρια της παγκόσμιας ιστορίας.

Μιά χώρα με έναν λαό που γέννησε και διέδωσε τον πολιτισμό,τα γράμματα,τις τέχνες,σε όλο τον πλανήτη,μια χώρα που όλες οι μεγάλες δυνάμεις από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και σήμερα προσπάθησαν να την κατακτήσουν ή στην καλύτερη περίπτωση να την ελέγξουν!!!

Γιατί άραγε ? Μήπως για το κλίμα της και τον ήλιο της ή υπάρχει και κάτι άλλο ή μάλλον και άλλα ?

Θα προσπαθήσω με συντομία να τα αναφέρω,γιατί ξέρω ότι ο πολύς κόσμος δεν τα γνωρίζει !!!

ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΣΗ
Ο Ελληνικός χώρος εξεταζόμενος από πλευράς Στρατηγικής, προκαλεί με τη γεωγραφική του θέση και εντάσσεται στις πλέον στρατηγικές περιοχές του πλανήτη μας, από αρχαιοτάτων χρόνων.Η πρωτεύουσα της Ελλάδας,η Αθήνα,είναι η αρχαιότερη πόλη του κόσμου,12000 περίπου ετών.

Στο μέσον τριών ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής) και σημαντικών θαλασσών (Ανατ. Μεσογείου, Ευξείνου Πόντου ,Αδριατικής) και με τη γεωφυσική μορφολογία του, σαν χερσαία, θαλάσσια και νησιωτική ενότητα, συνιστά γεωστρατηγικό σημείο αναφοράς.

Ο Ελληνικός χώρος είναι Βαλκανικός, ταυτοχρόνως Ευρωπαϊκός και Μεσογειακός.Είναι μέρος της Ανατ. Λεκάνης της Μεσογείου, γύρω από την οποία αναπτύχθηκαν σπουδαίοι πολιτισμοί και οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες.

Βρίσκεται στην κορυφή ενός τριγώνου, του οποίου οι δύο άλλες κορυφές βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και στην Κασπία θάλασσα, όπου επικεντρώνονται σήμερα τεράστια συμφέροντα. Η Κρήτη αυτή και μόνη, με προέκταση στον Κυπριακό χώρο, δεσπόζουν σημαντικών θαλασσίων οδών, επαυξάνοντας τη γεωπολιτική σημασία του ελληνικού χώρου.

Η Ελλάδα, το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, κατέχει μια δύσκολη γεωγραφική θέση περιστοιχιζόμενη από εστίες έντασης και συγκρούσεων.

Αυτή η ιδιόμορφη γεωγραφική σύνθεση του Ελληνικού χώρου που αποτελείται από τον ηπειρωτικό κορμό, κυρίως ορεινό, από εκτεταμένα παράλια με πλήθος φυσικών λιμένων και όρμων, καθώς και από πολύ μεγάλο αριθμό νήσων, νησίδων και βραχονησίδων(3100 από τα οποία τα 170 κατοικούνται) διεσπαρμένων στις Ελληνικές θάλασσες, προσδίδει στην Ελλάδα ιδιάζοντα γεωστρατηγικό χαρακτήρα, καθιστώντας τη χώρα πύλη της Ευρώπης,προς την Ασία και την Αφρική.

Η υπόσταση του Ελληνικού κράτους αντανακλά τη συνεχή ιστορική Ελληνική παρουσία σ’ αυτό το γεωγραφικό χώρο, ο οποίος άλλωστε, αποτελεί το λίκνο του Ελληνικού έθνους και πολιτισμού. 

Παράλληλα, η ενότητα ηπειρωτικού και νησιωτικού χώρου , αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη  γεωστρατηγική του αξία, αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες ασφάλειας της Ελλάδας.

Από  γεωστρατηγική άποψη, το Αιγαίο Πέλαγος με το Ελληνικό νησιωτικό του σύμπλεγμα, σε συνδυασμό με την ηπειρωτική Ελλάδα, προσφέρεται για τον έλεγχο των θαλάσσιων γραμμών επικοινωνίας από τη Μαύρη θάλασσα και τη Μέση Ανατολή προς την Νότια Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική, που αποτελούν και τους θαλάσσιους ενεργειακούς δρόμους που οδηγούν τις στρατηγικές πρώτες ύλες προς τη Δύση.

Ο ηπειρωτικός και νησιωτικός ελληνικός χώρος, ευρισκόμενος στο σημείο επαφής τριών Ηπείρων (Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής) και επί του υδάτινου διαύλου επικοινωνίας δύο ζωτικών θαλασσών (Μαύρης Θάλασσας και Μεσογείου) και, κατ’ επέκταση δύο ωκεανών (Ατλαντικού και Ινδικού), αποτελεί έναν ενιαίο και μη μεριζόμενο αμυντικό χώρο, κατατασσόμενο στις στρατηγικές περιοχές παγκόσμιας αξίας και ενδιαφέροντος.

Από άποψη ασφάλειας, ο ενιαίος αυτός αμυντικός χώρος προσδίδει, ανάλογα με την κατεύθυνση της απειλής, το απαιτούμενο στρατηγικό βάθος στην εξυπηρέτηση των αναγκών ασφάλειας της Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης.

Ολόκληρος ο Ελληνικός χώρος και ιδίως η νήσος Κρήτη, με τις ναυτικές και αεροπορικές εγκαταστάσεις της και την κεντρική της θέση στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, προσφέρεται ως εξαιρετική αεροναυτική βάση για επιχειρήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις (περιμετρικά) και για τον έλεγχο τόσο των δια του Σουέζ και των Στενών του Ελλησπόντου(Δαρδανελίων)διερχόμενων θαλάσσιων γραμμών επικοινωνιών, όσο και των αεροπορικών γραμμών επικοινωνιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου.

Η καίρια θέση της Ελλάδας στην υδρόγειο και οι αξιόλογες συγκοινωνίες της, ιδιαίτερα οι θαλάσσιες και εναέριες, καθιστούν τη χώρα μια παγκόσμιας αξίας στρατηγική περιοχή.

Ο μεγάλος αριθμός κόλπων, όρμων και λιμένων σε όλα τα παράλια της χώρας (ηπειρωτικά και νησιωτικά), ο σημαντικός
αριθμός των αεροδρομίων και το οδικό της δίκτυο, καθιστούν την Ελλάδα μια εξαιρετική περιοχή συγκέντρωσης και βάση επιχειρήσεων μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων, ικανών να ενεργήσουν προς κάθε κατεύθυνση.

Η χρήση των θαλάσσιων, αεροπορικών και οδικών διευκολύνσεων της περιοχής Θεσσαλονίκης από τις ειρηνευτικές δυνάμεις της διεθνούς κοινότητας κατά την κρίση του Κοσόβου, αποτέλεσαν, αναμφισβήτητα, την πιο πρόσφατη επιβεβαίωση της  γεωστρατηγικής  αξίας του ελληνικού χώρου.

Τα Ελληνικά νησιά του Αιγαίου, με κατάλληλη οργάνωση της περιοχής, ελέγχουν πλήρως τις θαλάσσιες συγκοινωνίες που διέρχονται από το Αιγαίο και αποτελούν διαδοχικά φράγματα σε βάθος, διαδοχικές γραμμές άμυνας.

Έτσι το νησιωτικό σύμπλεγμα προσδίδει βάθος στην άμυνα της βόρειας Ελλάδος, της Βαλκανικής χερσονήσου και των Στενών του Ελλησπόντου και η ελεύθερη επικοινωνία από τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα),εξασφαλίζεται μόνο όταν καταληφθούν ή εξουδετερωθούν τα διαδοχικά αυτά νησιωτικά φράγματα.

Ιδιαίτερα ,λόγω της γεωγραφικής της θέσης ,η Ελλάδα σαν σύνολο έχει την εξής στρατηγική αξία:

-Είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ιταλία, την Τουρκία και την Μέση Ανατολή και εξασφαλίζει έτσι την αμυντική συνέχεια της Νότιας περιοχής της Ευρώπης.

-Απαγορεύει τις συγκοινωνίες από τον Εύξεινο Πόντο, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και από εκεί στη Μέση Ανατολή και Αφρική και αντίστροφα.

-Καλύπτει την Τουρκία ,την Μέση Ανατολή και τα στενά του Ελλησπόντου από τα Δυτικά.

-Καλύπτει την Βαλκανική, την Νότια και Νοτιοδυτική Ευρώπη από τα Ανατολικά και την Μέση Ανατολή.

-Ελέγχει τις θαλάσσιες και εναέριες γραμμές συγκοινωνιών στην Ανατ.Μεσόγειο.

-Ιδιαίτερα η νήσος Κρήτη, σαν βάση επιχειρήσεων, ελέγχει τις θαλάσσιες γραμμές συγκοινωνιών της Ανατολικής Μεσογείου και σε συνδυασμό με τα Κύθηρα, την Κάρπαθο και την Ρόδο φράζει το Νότιο Αιγαίο δίνοντας βάθος στην άμυνα του.Εχει δύο μεγάλα πολιτικά αεροδρόμια,Χανίων και Ηρακλείου,και ένα μικρό της Σητείας.Επίσης το μεγάλο Α/Δ του Καστελιου της Πολεμικής μας Αεροπορίας και δύο αεροδιαδρόμους των παλαιών πολεμικών αεροδρομίων Τυμπακίου και Μάλεμε.

Επίσης διαθέτει έξι μεγάλα λιμάνια (Σούδα,Ρέθυμνο,Ηράκλειο,Αγ.Νικόλαος,Σητεία,Κίσσαμο).

Όλα τα παραπάνω έχουν αποδειχθεί και  ιστορικά, όπως:

-Ότι η Ελλάδα και ο χώρος της, ήταν ο κυματοθραύστης της Περσικής εισβολής στην Ελλάδα (490-479πΧ),η οποία αν έπεφτε θα άνοιγε τον δρόμο της Περσικής αυτοκρατορίας προς την Ευρώπη ,που ήταν ο κύριος στόχος της.Αν η Ελλάδα και η Ευρώπη υπέκυπταν δεν θα υπήρχε ο πολιτισμός με την σημερινή του μορφή.

-Στον Α’ΠΠ οι σύμμαχοι(ΑΝΤΑΝΤ)χρησιμοποίησαν σαν βάση εξορμήσεως την Βόρειο Ελλάδα για να επιτεθούν κατά του πλευρού των αντιπάλων τους.

-Στον Β’ΠΠ οι δυνάμεις του άξονα επιτέθηκαν κατά της Ελλάδας για να εξασφαλίσουν το δεξιό πλευρό τους κατά την εκστρατεία τους στην Σοβιετική  Ένωση.

-Τον σπουδαίο στρατηγικό ρόλο που έπαιξε η χώρα μας κατά τους πολέμους του Ισραήλ με τα γειτονικά του κράτη και κατά το πρώτο(1990-91) και δεύτερο(2003) πόλεμο του Κόλπου με το Ιράκ. Τα συμμαχικά αεροσκάφη και πλοία χρησιμοποιούσαν τα αεροδρόμια και λιμάνια της Κρήτης για ανεφοδιασμό και μεταφορά εφοδίων.

ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Σπουδαίο ρόλο παίζει και σήμερα ο Ελληνικός χώρος και για τους αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας οι οποίοι σχεδιάσθηκαν ,αλλά δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν,λόγω πολιτικής αποφάσεως το 2010.

Αυτοί ήταν:

-Ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολις.

-Ο διακομιστικός  αγωγός πετρελαίου Τουρκία-Ελλάδα-Ιταλία.

-Ο αγωγός φυσικού αερίου South Sream  Βουλγαρία-Ελλάδα-Ιταλία.

Επίσης η Κίνα έχει ενοικιάσει μέρος του λιμένος Πειραιώς για το διακομιστικό  της εμπόριο προς την Ευρώπη και ζητά και δεύτερο λιμάνι της χώρας μας προς ενοικίαση.

ΡΩΣΙΚΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ
Η Ρωσία η οποία έχει ζωτικότατα συμφέροντα στην Βαλκανική και Ανατ. Μεσόγειο, έχει ζητήσει  επανειλλημένως  να της επιτρέπεται ,να επισκευάζει και συντηρεί πολεμικά της πλοία σε Ελληνικά ναυπηγεία,ιδίως αυτό της Σύρου.Επίσης έχει ζητήσει να μπορούν να ελιμενίζονται πλοία της για μικρό χρόνο σε ελληνικά λιμάνια.

Μην ξεχνάμε ότι την εποχή του ψυχρού πολέμου,η Τότε Σοβιετική Ενωση (Ρωσία)είχε κατασκευάσει τεχνητό αγκυροβόλιο στα διεθνή υδατα νοτίως των Κυθήρων(έλεγχος Σούδας) και άλλα δύο αγκυροβόλια,ένα ΝΑ της Λήμνου(έλεγχος Δαρδανελίων) και τρία βορείως της Αστυπάλαιας(έλεγχος διώριγος Σουέζ).Τα αγκυροβόλια αυτά λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Τα αγκυροβόλια αυτά (σημεία στο αιγαίο που ο βυθός σχηματίζει «πάγκους» και διευκολύνεται η στάθμευση των πλοίων) έχουν παραχωρηθεί από την Ελλάδα στην Ρωσία βάσει διακρατικών συμφωιών.

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΝΕΤΡΙΝΟ»ΝΕΣΤΩΡ» Η ΝΑSΑ και η ΕSA (Ευρωπαϊκή υπηρεσία διαστήματος) έχουν ποντίσει ΝΔ της Πύλου σε βάθος 5000μ το τεράστιο  τηλεσκόπιο νετρίνο  ΝΕΣΤΩΡ.

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
Οι Έλληνες στην κυριολεξία καθόμαστε πάνω σε ένα χρυσορυχείο,το οποίο οι μεγάλες δυνάμεις και ορισμένα ..διεθνή λόμπι, με την συνεργασία Ελληνοφώνων κυβερνόντων από συστάσεως του Ελληνικού κράτους,πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (Καποδίστριας),μας το αποκρύπτουν.

Ας δούμε λοιπόν τι υπάρχει κάτω από τα πόδια μας :

Λιγνίτης: Ορυκτό για την παραγωγή ενέργειας από την καύση του, με λιγοστή μόλυνση του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα διαθέτει τόσο πολύ λιγνίτη, που εάν τον εκμεταλλευόταν από νωρίς, θα είχε γλιτώσει πολλά δισεκατομμύρια από την εισαγωγή πετρελαίου.

Αλουμίνιο: Εδώ και μερικά χρόνια η Γαλλία ελάττωσε την παραγωγή της σε αλουμίνιο και η Ελλάδα πλέον είναι πρώτη στην Ευρώπη σε παραγωγή του αλουμινίου, με χιλιάδες εφαρμογές.

Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βωξίτης χρησιμοποιείται και στην κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών συσκευών, μεταλλικών κατασκευών και αλλού.

Μαγγάνιο: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχει στο υπέδαφός της κοιτάσματα μαγγανίου. Τα κυριότερα κοιτάσματα έχουν εντοπισθεί στο νομό Δράμας.

Νικέλιο: Και για αυτό το στρατηγικό ορυκτό η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με σημαντικά κοιτάσματα νικελίου στο υπέδαφός της. 

Υπάρχει ένα συγκρότημα παραγωγής νικελίου στο νομό Φθιώτιδας,που είναιτο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Εξάγεται στο εξωτερικό όπως και όλα σχεδόν τα υπόλοιπα όσα εξορύσσονται.

Σμηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ στην εξόρυξη σμηκτιτών, οι οποίοι έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως η διάθεση αποβλήτων, τα φάρμακα, τα καλλυντικά και άλλα.

Μαγνήσιο: Ο μαγνησίτης που εξάγει η χώρα μας, καλύπτει το 46% της συνολικής παραγωγής της Δυτικής Ευρώπης.

Χρωμίτης: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει στο υπέδαφός της σημαντικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα χρωμίτη. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα βρίσκονται στο Μπούρινο Κοζάνης και χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα.

Ουράνιο: Τεράστια κοιτάσματα Ουρανίου έχουν εντοπισθεί στην Κεντρική-Ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη,η αξία των  οποίων εκτιμάται σε 300 δις ΕΥΡΩ,τα οποία είναι από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως.Υπ’όψη ότι η αξια του εμπλουτισμένου Ουρανίου 235 είναι 16000 ΕΥΡΩ το γραμμάριο !!!

Όσμιο: ένα από τα πιό σπάνια ορυκτά που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυράυλων και διαστημοπλοίων.Μεγάλα κοιτάσματα του έχουν εντοπισθεί στο Αιγαίο στην γνωστή περιοχή των Ιμίων.(Καταλαβένεται γιατί τα θέλουν οι Τούρκοι).Η αξία του Οσμίου ειναι 48000 ΕΥΡΩ το γραμμάριο !!!

Ρουτίλιο-Λουτέσιο-Λανθάνιο :Στην περιοχή του όρους Σύμβολο της Καβάλας μαζί με το Ουράνιο.Σπανιώτατα και πανάκριβα ορυκτά που έχουν εξαιρετικά ειδικές χρήσεις στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων.

Χρυσός: Στην Χαλκιδική,στο όρος Παγγαίο της Καβάλλας,στην περιοχή Σαπών του νομού Ροδόπης,καθώς και μικρότερες ποσότητες σε διάφορα μέρη της Β.Ελλάδος.

Αργυρος,Χαλκός,Μόλυβδος,Σίδηρος,Κασσίτερος,Πολύτιμοι Λίθοι:Σε διάφορα μέρη της Ελλάδος.Μάρμαρα (το 7% του πλανήτη),Λευκόλιθος,Μεικτά θειούχα,Άστριοι,Ατταπουλγίτης,Βαρυτίνη,Ολιβινίτης, Ποζολάνη ,Χαλαζίας,Χουντίτης,Λίθιο,Υδράργυρος,Κόκκινος υδράργυρος,Κιμωλία,Βόριο,Βωξίτης και πολλά άλλα.

Διαμάντια στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πολύτιμοι λίθοι, αλλά σε πλήθος όμως βιομηχανικών εφαρμογών.

Σπάνιες γαίες:Η Μακεδονία-Θράκη και το Αιγαίο, κρύβουν και βεβαιωμένα αποθέματα σπάνιων και ιδιαίτερα μεγάλης αξίας παραπροϊόντων των ραδιενεργών μετάλλων, των λεγόμενων μετάλλων υψηλών τεχνολογικών εφαρμογών, όπως το τιτάνιο, το θόριο,η λάσπις(στο λιμένα Μεστών της Χίου) και περίπου 100 ειδών μικρομεταλλεύματα, που ανήκουν στην κατηγορία των σπάνιων γαιών.

Πολυμορφικη Γαία:Σε όλο τον πλανήτη υπάρχει μόνο στην δυτ.Σάμο.Είναι το αρχέγονο υλικό του σύμπαντος ανεκτιμήτου αξίας και ιδιοτήτων.Τις ιδιότητες του της έχει λόγω του νερού που περιέχει.Είναι ευφειής ύλη στην οποία μπορούμε να εμφυτέψουμε μνήμες.Μοιάζει με τον υδράργυρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαστημική τεχνολογία.

Συνόλικά υπάρχουν στο ελληνικό υπέδαφος περίπου 4000 ορυκτά.

Υδρογονάνθρακες:Πετρέλαιο και φυσικό αέριο.Τεράστια κοιτάσματα στο Ιόνιο,Αιγαίο,Νότια της Κρήτης και στην Δυτ.Ελλάδα (Γρεβενά).Με μέτριους υπολογισμούς υπάρχουν 4 δις βαρέλια πετρελαίου !!!

Γεωθερμία:Ένα τεράστιο γεωθερμικό ενεργειακό δυναμικό, της τάξης των 150 μεγαβάτ το χρόνο, που αντιστοιχεί σε 114.000 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, αξίας που ξεπερνά τα 34 εκατομ. ευρώ, μένει ανεκμετάλλευτο εδώ και πολλά χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα.

Και τι άλλο μπορεί να υπάρχει και να μας το κρύβουν.

Έχει υπολογισθεί ότι σε σημερινές τιμές,όλος αυτός ο ορυκτός πλούτος,αντιστοιχεί σε 77 δις ΕΥΡΩ για κάθε Έλληνα !!!!!!!

ΔΙΑΦΟΡΑ -Η Ελλάδα είναι πρώτη παγκοσμίως σε παραγωγή ελιάς και σε εμπόριο σφουγγαριών.
-Το 70% του Ευρωπαικού εμπορικού στόλου είναι ελληνικό.

ΖΩΑ-ΠΤΗΝΑ-ΨΑΡΙΑ
-116 είδη θηλαστικών

-18 είδη αμφιβίων

-59 είδη ερπετών

-240 είδη πουλιών

-107 είδη ψαριών

Πηγή:
perseasorion.blogspot.gr

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Η ΓΑΙΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΟΥ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close