Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 – Οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων για κάθε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Πίνακες

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close