ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2023, ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ, ΕΤΟΥΣ 2023

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ αριθμ. Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 (ΦΕΚ 6068 Β/22-12-2021) Υπουργικής Απόφασης που αφορά συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 – Οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων για κάθε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Πίνακες

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close